Projekční činnost

Zpracování studie

Studie je základním materiálem každé investice, má za úkol stavebníkovi sdělit základní rozsah a náplň stavby, základní funkční vazby provozu, zásady technologického vybavení a v neposlední řadě obsahuje odhad případně propočet stavebních nákladů.

Zpracování dokumentace pro územní řízení

 • Zajištění existence sítí
 • Zpracování návrhu objektu dle podmínek územního plánu dané lokality
 • Zpracování přípojek objektu (voda, plyn, kanalizace, silnoproud atd.)
 • Zpracování návrhu hospodaření s dešťovými vodami na základě geotechnického posouzení
 • Zajištění radonového průzkumu

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

 • Architektonicko-stavebního řešení
 • Stavebně konstrukční řešení (statika)
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 • Zařízení pro vytápění staveb
 • Zařízení vzduchotechniky
 • Plynová zařízení
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Inženýrská činnost

 • Zajištění existence sítí
 • Obstarání potřebných dokladů pro podání projektové dokumentace na územní řízení
 • Obstarání potřebných dokladů pro podání projektové dokumentace na stavební řízení
 • Zajištění pravomocného územního rozhodnutí/souhlasu
 • Zajištění pravomocného stavebního povolení
 • Zajištění kolaudace stavby

Zpracování dokumentace pro provedení stavby

 • Architektonicko-stavebního řešení
 • Stavebně konstrukční řešení (statika)
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 • Zařízení pro vytápění staveb
 • Zařízení vzduchotechniky
 • Plynová zařízení
 • Rozpočet stavby

Spolupráce při výběru zhotovitele

 • Spolupráce při stanovení podmínek výběrového řízení
 • Spolupráce při kontrole nabídek zhotovitelů

Autorský dozor

 • Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace
 • Spolupráce při řešení problémů při výstavbě
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Spolupráce při předání stavby
 • Spolupráce při kolaudaci
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím